/ DarikNews.bg, архив
България е с най-ниската минимална заплата в Европейския съюз – 286 евро, сочат данни на Евростат. За сравнение минималното възнаграждение в Румъния е 446 евро.
 
Не във всички страни от Eвропейския съюз е въведена минимална заплата. В момента само в 22 страни членки на общността. В 9 от страните минималните заплати варират между 400 и 600 евро на месец. В Чехия, например, минималното възнаграждение е 519 евро, в Славакия – 520 евро.

Компания предлага допълнителен платен отпуск за служителки, за да си търсят мъж
 
В Гърция минималната заплата е 684 евро по данни на европейската статистика. В Унгария - 418 евро, в Испания минималното възнаграждение е 1050 евро, а в Португалия 676 евро.
 
В някои държави от ЕС няма фиксирана минимална работна заплата, но има минимално почасово заплащане – например в Германия, Ирландия, Франция, Малта и други.
 
Във Франция минималната заплата е 1498 евро. От януари 2017 година в Германия минималната ставка за труд е 8 евро и 84 евроцента на час. Най-висока е минималната заплата в Люксембург - 2049 евро.
 
У нас работодателите искат  да се смени изцяло механизма, по който се определя минималната заплата. В момента тя се определя административно от правителството и от месец е 560 лева.