/ iStock/Getty Images
Отпуснатите суми допринасят за утвърждаване на доброто име и авторитета на страната ни като предвидим и ценен хуманитарен донор
България отпуска 234 701 лв. по линия на официалната помощ за развитие, реши Министерският съвет.

Средствата се разпределят за предоставяне на хуманитарна помощ по двустранна линия и чрез целеви вноски за международни организации.

За справяне с тежката епидемична обстановка, породена от третата вълна на COVID-19, Намибия ще получи 39 117 лева. На Международната организация по миграция в Ирак ще бъдат предоставени 97 792 лева за изпълнение на Стратегията за включване на хората с увреждания (2019-2021 г.). Третият бенефициент е Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци, която ще получи останалата част в размер на 97 792 лева.

Отпуснатите суми допринасят за утвърждаване на доброто име и авторитета на България като предвидим и ценен хуманитарен донор.

Те са и средство за реализирането на външнополитически цели на страната ни в обществено значими области като защита правата на човека и в помощ на уязвими групи. Това е основен приоритет на членството ни в Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г.