/ iStock/Getty Images
„Булгаргаз“ внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) актуализирано заявление за утвърждаване цена на природния газ за месец юни.

КЕВР обсъди предложението на "Булгаргаз" за намаление на цената на природния газ

Предложената за утвърждаване със заявлението от 1 юни 2020 г. цена, е в размер 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), която в сравнение с утвърдената за май на 2020 г., е по-ниска с 9,04% или с 2,02 лв./MWh.

КЕВР утвърди променените цени на природния газ за месеците януари, февруари и март
БГНЕС