/ БТА
"За нас е от изключителна важност в преходния период до 2030 г. природният газ да се използва в комплекса "Марица-изток". Така ще се гарантира запазването на базови мощности, което е ключово за сигурността на електроенергийната система, както и конкурентоспособността на икономиката". Това каза министърът на енергетиката Андрей Живков по време на срещата си с ръководен екип на "Сименс Енерджи", в която участва и заместник-министър Александър Николов, съобщиха от енергийното ведомство.

От министерството уточняват, че по време на срещата е било обсъждано необходимостта от комплексни решения за "Марица-изток", които да осигуряват ясна визия за бъдещата му работа. Участниците са се съгласили, че енергийният преход в България не е еднократно решение, а дълъг процес, в който своето място имат както възобновяемите енергийни източници, така и природният газ.

Министър Живков е запознал своите гости с водените до момента в българското правителство дискусии за това какви проекти да бъдат включени в Плана за възстановяване и устойчивост. По мнението на участниците в срещите в близките години природният газ ще е единственото гориво, което ще може да подкрепи конкурентоспособността на икономиката.

Представителите на Total E&P Bulgaria са информирали, че компанията претърпява трансформация и си поставя цел до 2050 г. да има нулеви въглеродни емисии от инсталациите си. Тя работи активно за повишаване на енергийната ефективност, за намаляване на горенето, за улавянето и съхранението на въглероден диоксид, което ще доведе до промяна в енергийния микс в посока по-малко добив на нефт, повече употреба на газ и насърчаване на енергията от ВЕИ.

Total E&P Bulgaria вече прави инвестиции в нова енергия и в България, а също поддържа и интереса си към проучвания за природен газ в Черно море в "Блок Хан Аспарух", е станало ясно на срещата, в която са участвали и зам.-министрите Александър Николов и Мирослав Дамянов, допълват от ведомството.

"Новите тенденции потвърждават позицията на българското правителство, че природният газ има съществено място като преходно гориво при трансформацията на сектора до 2030 г.", изтъкна министър Живков.

Той е акцентира още, че "споделянето на една и съща визия за бъдещето на енергийния преход в България, и в частност на комплекса "Марица-изток", с бизнеса и конкретно с компании от ранга на "Сименс" и Total, му дава увереност, че дискусиите в правителството са на прав път и това е ключът към очертаване на решения за устойчивото развитие на сектора".

Министърът изрази задоволство, че тези две водещи за енергетиката на Европа корпорации партнират успешно на България и ни дават надежди за реален преход към нискокарбонова икономика.
БТА