„Вечер на Партньорството
„Вечер на Партньорството / netinfo

„Вечер на Партньорството" се проведе в зала „Европа" на Dedeman Princess Hotel Sofia в сряда. Тя бе организирана от Българо-арабски бизнес портал AraBiz и Форум за арабска култура.

Вечер на Партньорството"
netinfo

Културата проговори, чрез изложба на фотографии, представящи сирийското архитектурно наследство от архитект Айман Хамза и кадри от музеи и туристически дестинации в арабски държави, предоставени от TVArt.

Вечер на Партньорството"
netinfo

Организаторите събраха заинтересована аудитория, пред която представиха идеите си за увеличаване на българо-арабския бизнес и културен обмен.

Вечер на Партньорството"
netinfo

Приятната обстановка предразположи хората и под мотото „Да направим диалога между бизнеса и културата възможен", професионалисти, представители на фирми и посолства на арабски страни в България обмениха опит, идеи и контакти.

Вечер на Партньорството"
netinfo

Организаторите заявиха ясно, че заедно се целят да създадат пространство за диалог между регионите - България, Близкият изток и Северна Африка. Заявената от тях цел бе да достигат до повече заинтересовани хора, да ги информират за възможностите и заедно да увеличат социалния и бизнес обмен между двете култури и регионите.

Идеята зад организацията на това събитие беше да се представят два проекта, свързващи Близкия изток и България.

Вечер на Партньорството"
netinfo

Българо-арабски бизнес портал. Arabiz.bg е първият Българо-арабски бизнес портал, фокусиран върху възможностите на страните от регионите на Близкия изток, Северна Африка (БИСА) и България, тяхното представяне и взаимен обмен. Предоставяйки стойностна информация за междукултурните различия, той повишава социалния и бизнес обмен. Порталът представя новини, теми, малки обяви, проекти, инвестиции, бизнес и търговски възможности от БИСА и България. Екипът на AraBiz се стреми да покрие значителните части на БИСА и Балканите и да превърне проекта в глобален сътрудник на бизнеса.

Вечер на Партньорството"
netinfo

Форум за Aрабска култура.  Форум за арабска култура, чиито патрон е световноизвестният поет Махмуд Даруиш, е сдружение с нестопанска цел, чиято основна задача са стимулирането на диалога между българската и арабската култура чрез сътрудничество с български и чужди организации и институции посредством инициативи и проекти, които представят арабската природа, история, литература, нрави, обичаи и традиции. Организацията има опит в организирането на литературни четения, изложби, писането на статии и пътеписи от посещавалите арабските страни нейни кореспонденти и отбелязването на важни за арабските страни събития и инициативи, една от които е „Монолозите на Газа". Също така Форум за арабска култура участва във филмовия фестивал „Цветята на Корана" за филми от Близкия изток и Северна Африка.