Търговци и хотелиери отварят работни места
Търговци и хотелиери отварят работни места / © Thinkstock/Getty Images

Точно 10 процента от хората в трудоспособна възраст у нас са безработни, показват данните на бюрата по труда за месец февруари.

Равнището на безработица е спаднало с 0.2 процентни пункта спрямо януари, а спрямо същия период на миналата година безработните са намалели с 1 процент. През февруари на работа са постъпили над 23 хиляди души, като се отчита увеличение на броя лица, започнали работа на първичния пазар, както и по мерки, финансирани чрез оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Най-много свободни работни места през този месец са обявили работодателите от преработващата промишленост, хотелиерството и търговията.