/ БГНЕС
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с представители на национално представителните организации на работниците и служителите и на рабoтодателите, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство.
 
По време на разговора са били обсъдени по-нататъшните действия по изготвяне на Рамково споразумение за договаряне и определяне на минималната работна заплата и използването на други механизми за договаряне на цената на труда. В разговора е участвала и зам.-министър Султанка Петрова и експерти на институцията.
 
Според работодателите: Минималните осигурителни доходи са отживелица

Социалните партньори са изразили становище, че е необходимо да се намерят по-ефективни инструменти за договаряне на минималните възнаграждения в различните икономически дейности. Представителите на синдикалните и работодателските организации са се обединили около мнението, че това може да се случи чрез насърчаване на колективното трудово договаряне в предприятията и на браншово ниво с цел разширяване на неговия обхват.
 
В този контекст синдикалните организации са поставили въпроса за ратифициране от България на Конвенциите 151 и 154 на Международната организация на труда, които се отнасят за трудовите отношения в държавната служба и колективното трудово договаряне.
 
Ще отпаднат ли минималните осигурителни доходи?

Министър Бисер Петков е представил информация за обсъжданите теми на неформалното заседание на министрите на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се състоя миналата седмица във Виена. По време на форума е направен преглед на новите форми на заетост и влиянието на дигитализацията и роботизацията върху пазара и качеството на труда.
 
В тази връзка министър Петков е предложил социалните партньори да излъчат свои представители, които да анализират въздействието на тези нови тенденции и в България.