Гласуват за промени в наредбата за регулиране на цените на топлинна енергия
Гласуват за промени в наредбата за регулиране на цените на топлинна енергия / netinfo

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да може да променя цените на парното преди изтичането на едногодишния ценови период. Това се очаква да гласува Министерски съвет на редовното си заседание. Промяната ще става само в случаите, когато е налице значително поскъпване на природния газ, което може да доведе до влошаване на финансовото състояние на енергийните дружества или нарушаване на сигурността на снабдяване на потребителите.

За целта кабинетът трябва да приеме изменения в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия. В подзаконовия нормативен акт е посочено, че едновременно с промяната в цените на природния газ ДКЕВР може да коригира цените на енергията в съответствие с изменението на цените на входа на газопреносната мрежа.