/ iStock/Getty Images
При средна цена 86.38 лева за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/, показват данните от търговията на борсата при сегмента "пазар ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка /13 февруари/.

Средната цена на пиковата енергия /9.00-20.00 ч./ e 92.68 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия /1.00-8.00 ч.; 21.00-24.00 ч./ е изтъргувана при средна цена 80.08 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 60.55 лв. за мегаватчас, достигната за 3.00-4.00 ч., а най-високата е 120.03 лв. за мегаватчас - за 18.00-19.00 часа.

Енергийната борса затвори при средна цена 96.75 лева за мегаватчас

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 37 352 мегаватчаса електроенергия.

Енергийната борса вчера затвори при средна цена 96.75 лв. за мегаватчас.

В сегмента "пазар в рамките на деня" за днес, 12 февруари, БНЕБ отчита до момента общ търгуван обем от 718.80 MWh. Среднопретеглената дневна цена е 86.70 лева за мегаватчас.