Пълненето на бутилки с пропан-бутан трябва да става само на разрешени места и при ясни правила, иначе съществува опасност за потребителите, каза пред журналисти в курорта Боровец Маргарита Ковачева от "Ви-Газ-България" ЕАД, член на Българската петролна и газова асоциация (БПГА), цитирана от БТА.

Стана ясно какво ни обгази

Операторът, който зарежда пропан-бутан или метан в бензиностанциите вижда само накрайника на уреда, ако някой е сложил накрайник за пропан-бутан на бутилка за метан, то операторът няма възможност да открие проблема, заявиха експертите от БПГА.

Извадиха от река Марица варели, ползвани за съхранение на опасни химикали

Втечненият газ пропан-бутан е безцветен, но при преминаване от течно в газообразно състояние ние виждаме бяла пара. Газът няма мирис, но към него се добавя неприятна на мирис съставка, за да се познава и да отблъсква хората. Той не е токсичен, но е тежък, пада на най-ниските места, изтласква въздуха оттам, и е опасно да се използва в шахти и помещения под нивото на терена. Пропан-бутанът е силно запалим, до него не трябва да се палят клечки кибрит или запалки. Течовете в съдовете за газ се проверяват със специални уреди или просто със сапунена вода.

В Бургас са постъпили 27 сигнала за неприятни миризми, извършена е проверка на "Лукойл Нефтохим"

Бутилките никога не се пълнят догоре - добре е да останат 15 - 20 процента от обема. Този обем се маркира върху бутилката. На бутилката има паспорт на съда, където пише колко килограма пропан бутан може да поеме, посочи Маргарита Ковачева.
БТА