/ ThinkStock/Getty Images
15 февруари е последният срок, в който лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари могат да подадат удостоверение и годишен план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си през 2019 г. и запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му. Документите се адресират до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.
 
Освен финансовите и кредитните институции, задължени лица са партиите, професионалните спортни клубове, фондации и сдружения с нестопанска цел, обменни бюра, застрахователни компании, нотариуси, счетоводители, всички търговци на едро, фирми, които извършват сделки с недвижими имоти, професионални съюзи, съсловни организации, търговците на оръжие и петрол, митническите агенции и др. Кметовете на общини, които извършат концесионни сделки, също са задължени да информират ДАНС за мерките, които взимат срещу прането на пари.
 
На интернет страницата си ДАНС е качила примерни планове за обучения на служители, съобразени с изискванията на закона, които могат да се изтеглят от ТУК. На страницата на агенцията може да се види и пълният списък на задължените лица, както и указанията за прилагане на новия закон.
 
Неспазването на срока се счита за административно нарушение и може да бъде санкционирано. За физически лица глобата е от 1000 до 10000 лв., а на юридическите лица и еднолични търговци може да се наложи имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. За системни нарушения при финансови институции, лизингови компании и др., имуществената санкция може да скочи до 10 000 000 лв. или до 10% от годишния оборот.