/ ThinkStock/Getty Images
Да се намали бюрокрацията за разрешителните за строеж като се изработи нов Закон за устройство на територията. Това поискаха от Камарата на архитектите в България.
 
Предложенията засягат намаляване на административния товар както за инвеститорите, така и за общините.
 
„За издаване на разрешително за строеж в България се изискват 178 документа, a в Германия едва 19 документа. Колкото повече документи се изискват, толкова по-голяма е вероятността за корупция на някое ниво“, коментираха архитектите.

"Това, което сме проучили от чуждия опит в Европа и света, са електронни системи, които управляват процесите и поставят инвеститора в центъра на събитията. Инвеститорът чрез такава система подава проектите в онлайн портал, който ги качва в информационен облак и от там се изпращат известия до всички заинтересовани институции, за да дадат своите мнения дали има нарушения, или не. След като минат тези пет стъпки на преглеждане и всичко е онлайн, има оповестяване и яснота за проекта", каза архитект Борислав Игнатов за предложението на Камарата да се създаде електронна система за разрешителни за строеж.

"Всичко това създава една много добра и удобна среда за ръководене и управление на тези процеси и води до огромно облекчение, както на възложителя, така и на общини. Ликвидират се всички опашки, които в момента са пословични в общините. Освен предимства, се дава и 100-процентов контрол на процеса, известява за всеки процес чрез есемес, няма хартиени архиви. Информацията се намира лесно, може да бъде намерена лесно, сортира се и автоматично се следи за всички законови срокове", допълни той.