ЕК
ЕК / iStock/Getty Images
Създаването на държавна телекомуникационна мрежа продължава да бъде част от Националния план, се казва в официалното писмо на сдружението до ЕК 
Алиансът на технологичната индустрия алармира Европейската комисия за „спорни промени в Плана за възстановяване и устойчивост без провеждане на публични консултации“. 

Създаването на държавна телекомуникационна мрежа продължава да бъде част от Националния план, се казва в официалното писмо на сдружението, изпратено до ЕК. Промените в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са в частта “Цифрова свързаност”.  

Алиансът подчертава, че заложеният по Плана разход от 316 млн. лева за създаване на държавна телекомуникационна мрежа продължава да бъде част от Националния план, въпреки уверенията на представители на правителството, че държавата не планира създаване на държавен телекомуникационен оператор.

Според бранша планираният капацитет на новата държавна телекомуникационна инфраструктура ще надвиши капацитета на трите най-големи мобилни оператора в България и ще дублира мрежата им в редица населени места. Според Алианса това прави разхода „крайно нецелесъобразен и не отговаря на идеята на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за стимулиране на частните инвестиции и на амбициозните планове за дигитализация на Европейския съюз, заложени в целите на Цифровото десетилетие“. 

От Алианса споделят още, че няма яснота и как държавата ще поддържа мрежата след изграждането ѝ. „За целта е необходимо планирането на сериозни капиталови инвестиции. За сравнение, само за миналата година трите телекома са инвестирали в разширяване и подобряване на капацитета на мрежите си и изграждане на 5G над половин милиард лева“, отбелязват от АТИ.

И още от писмото: „Неясна е и причината, поради която целите в частта от Плана, която разглежда подобряването на свързаността в слабонаселени и отдалечени райони и разгръщане на мрежи с много голям капацитет, са съществено занижени. Броят на населените места с нови възли за достъп от 500 е намален на 185, а възможността от този вид свързаност да се възползват 200 000 домакинства се редуцира на 350 хил. жители, което на практика означава, че ще бъдат достигнати значително по-малко хора“.

АТИ изразява и опасения, че използването на средствата, предвидени по Механизма, за осигуряване на оптична свързаност чрез държавната опорна мрежа на държавната администрация, а не на гражданите, не отговаря на целите на Европейската комисия, определени в Плана за действие “5G за Европа”. В тази връзка Алиансът информира Комисията, че планираната по Плана от телекомите инвестиция от 300 млн. лева за активно оборудване на 5G мрежи вече няма да бъде направена.
 
В писмото си АТИ акцентира, че предложените промени са направени без обществени консултации или обсъждания със сектора на електронните съобщения. И изразява сериозни съмнения, че частта “Цифрова свързаност” наистина ще допринесе за разработването и прилагането на ефективна политика и регулаторна рамка, за ефективното използване на радиочестотния спектър за развитието на 5G мрежи и услуги, както и за създаването на благоприятна инвестиционна среда, както е посочено в оценката на ЕК за Националния план за възстановяване и устойчивост.

Ето и целия текст на писмото: 

За Алианса на технологичната индустрия: 

Алиансът на технологичната индустрия (АТИ) обединява предприятията, осъществяващи електронни съобщения, доставчиците на оборудване, мрежовите и системни интегратори, академична и научна общност, с оглед създаване на благоприятни регулаторни и пазарни условия за развитието на технологичната индустрия, стимулиране на свободната конкуренция и в полза на потребителите в България. С дейността си АТИ цели да утвърди ключовата роля  на технологичната индустрия за осъществяването на цифровата трансформация и като основна движеща сила за иновативното и устойчиво развитие на икономиката и обществото в България. Списъкът от членове на АТИ включва “А1 България”, “Yettel България”, “Виваком”, “Булсатком”, “Хуауей Технолоджис България”, ТУ - София, ВУТП, НБУ и др.