758 лева е била средната заплата за страната през пролетта

758 лева е била средната заплата за страната през пролетта
758 лева е била средната заплата за страната през пролетта / снимка: Sofia Photo Agency, архив

През второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие с 3,7 на сто и достига 758 лева. Средната месечна работна заплата за април е 760 лв., за май - 758 лв., и за юни - 755 лева, съобщават от НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средното възнаграждение, са "Финансови и застрахователни дейности" - с 10 на сто, "Образование" - с 8,4 процента, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7,9 на сто.

През второто тримесечиесредната заплата нараства с 8,4 на сто спрямо второто тримесечие на 2011 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Други дейности" - с 22,1 на сто, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 18,9 на сто, и "Професионални дейности и научни изследвания" - с 16,2 на сто.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2012 г. са получили заетите в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1776 лв. и в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1547 лв. В сектора"Финансови и застрахователни дейности" средната заплата е 1533 лева. Най-ниско платени са били заетите в "Административни и спомагателни дейности" - 498 лв.; Хотелиерство и ресторантьорство" - 499 лв. Селско, горско и рибно стопанство" - 572 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната заплата през второто тримесечие на 2012 г. в обществения сектор нараства с 4 на сто, а в частния сектор - с 10,2 на сто.