Каналите за антики и ролята на Людмила Живкова – част втора
Каналите за антики и ролята на Людмила Живкова – част втора / netinfo
.... По-интересното е, че той е уникален, защото в средата на основата има релефен медальон, който включва фигурата на Фортуна Немезида с нейните атрибути – рог на изобилието, калотос на главата, а в дясната ръка държи корабно кормило. По-интересното е, че в периферията има надпис, на който се разчита „некополейтон”, което означава, че това е бил медальон на град Некопол на Места. Би трябвало да се каже, че наред с този изключително интересен култов предмет има един фигурален предмет с формата на седнало куче, който е направен от керамика, покрит с червен лак. Двата предмети са едни от основните експонати в Зала 2 на НИМ. Керносът е публикуван, тъй като представлява изключителен научен интерес. Могат да се споменат и редица други предмети като голямо количество каменни сечива, каменни брадви от Неолита и Халколита, каменни теслички, също така и съдове. Има предмети от Античността, като се започне от отделни съдове и се стигне до фрагментирани елементи като брави за ключалка на тоалетно съндъче. Бих могъл да спомена и фрагменти от едно унищожено тракийско съкровище – това са части от няколко сребърни съда. Макари силно нарушени, те са изключително интересни, тъй като са били украсени със сложен орнамент, на места позлатен, с тегло около 290 грама на среброто с най-висока проба. Най-интересните от тези предмети по силата на това, че ние готвим една експозиция, която представя непоказани богатства от фонда на НИМ, сега ще бъдат включени и те заемат подобаващо място във витрините, които представят различните периоди от Неолита до Късното Средновековие. Беше необходимо доста време, за да се приведат в експозиционен вид, тоест да се консервират, да се реставрират предметите, някои от които още са в централната лаборатория за консервация и реставрация, за да могат посетителите от 24 април, когато е денят на откриването на изложбата, да се запознаят не само с тях, а и с всички други материали, които са открити във фонда на Националния исторически музей специално за тази изложба.

Над 1200 са монетите, които са постъпили от „Културно наследство” по този фонд при вас. Има ли някои по-ценни, какво представляват, от кои периоди са?

Колегата Владимир Пенчев е нумизмат на Националния исторически музей и той прие, документира и описа тези монети. Доколкото може да се види от този инвентарен опис в ксерокопие, подпечатано и подписано с печата на Министерството на външните работи, фигурират монети, които се намират масово на територията на България.

Със смъртта на Людмила Живкова обаче и без това секретните разкопки и проучвания на петчленния екип на Кръстю Мутафчиев са незабавно прекратени. Следва дворцов преврат и рокада в Политбюро на ЦК на БКП. Изгрява Андрей Луканов, който прави едно доста остро изказване по адрес на кръга „Културно наследство” и то дори е приложено към материалите от следственото дело, вътрешният министър Димитър Стоянов, сам иманяр, излиза невредим и дори победител от тази иманярска сага, Попов, Мутафчиев, Башлиев и Горанов влизат в затвора. Каналите за антики, за които започва всъщност цялата борба, обаче са живи и здрави и до днес. Те просто са приватизирани, точно по същия начин, както и контрабандните канали на скрития транзит, дали генезиса на организираната престъпност в България.

Тия канали продължават по простата причина, че всяка нова власт се интересува по същия начин уж от културното наследство, а търси облаги за себе си.