Утвърдиха работата на детските и учебни заведения в Криводол
Утвърдиха работата на детските и учебни заведения в Криводол / netinfo

Общински съвет – Криводол утвърди на редовно заседание мрежата от детски и учебни заведения и допусна функционирането на маломерни паралелки за учебната 2008/2009 година в училищата от общината.

В общината съществуват 8 детски градини, които се посещават от 308 деца. 712 ученици посещават учебните заведения в Криводол, Ракево, Лесура, Пудрия и Краводер, разпределени в 41 паралелки, от които 22 маломерни. Общината ще дофинансира училищата с 25532 лв. за бюджетната 2008 г.