Строят повече жилищни сгради
Строят повече жилищни сгради / Дарик - архив

През второто тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на област Враца са издали разрешителни за строеж на шест жилищни сгради  с 33 жилища в тях и с  4 418 кв. м разгъната застроена площ и на 27 други сгради с 8 967 кв. м разгъната застроена площ. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро във Враца. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 20 %, жилищата в тях са близо  шест пъти повече, а общата им  застроена площ нараства два пъти.  Броят на издадените разрешителни за строеж на  други видове сгради се увеличава с 58.8 %, а общата им застроена площ - със 125.1%.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в сравнение с второто тримесечие на 2015 г. се запазва, но броят на  жилищата в тях  се увеличава със 120 %, а  разгънатата им застроена площ - с 22.54 %. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 15.6 %, а общата им застроената им площ се намалява с 67.6 %

През второто тримесечие на 2016 г. във врачанска област е започнал строежът на  пет други сгради с 3 625  кв. м разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите други сгради нараства с 25 %, а тяхната обща застроена площ със 100.5 %.  В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. започнатото строителство на други сгради бележи спад с 61.5%, тяхната разгъната застроена площ е по-малко с 24.7%.