ОЕК
ОЕК / Обл.администрация Враца
След 1 септември започва изплащането на сумата от 300 лв. за обезщетение на стопаните евтаназирали доброволно своите прасета. Корекция на списъците с лични стопанства, които са заклали доброволно прасетата си в селищата на област Враца да бъде направена до 13 ч., понеделник, 26 август, когато окончателният им вариант ще бъде предаден на Областната епизоотична комисия Враца. Това стана ясно от проведеното днес заседание на комисията.
На срещата присъстваха кметове и кметски наместници на населените места, попадащи в 20 км санитарна зона. Областният управител Малина Николова представи информация за подаването на заявленията на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след извършване на доброволно клане на прасета. 
 
Кметовете се задължени да обявяват предварително на публични места датата, на която ще става изплащането на помощта, както и списъците на хората, например - на таблата в кметствата. За тях ще бъде  уведомена и Областната администрация.

На обезщетение подлежат стопаните от 53 населени места в 20-кметровата зона на областта, които са утвърдени от Областната епизоотична комисия. Изключение прави само гр.Враца, тъй като в областния център не се отглеждат такива домашни животни. Заявленията за обезщетение, попълнени по специален образец,  за се подават в кметствата на съответното селище. Стопаните  се задължават да не отглеждат прасета в личните си стопанства до 12 месеца, а ако през това време се открие отново огнище на африканска чума, то този срок се удължава отново, уточниха от комисията.
Областният управител поясни, че на всеки кмет е раздадена таблицата с дезинфекциони препарати и консумативи, посочени са и обектите за търговия на едро с препарати. Помощта от 300 лв., която са дава, не зависи от изразходваните средства за биосигурност и дезинфекция.
Пред 2 дни са изпратени  и препоръките за загробване на прасетата. Мерките за биосигурност включват записване на личното стопанство в БАБХ, идентификационен номер с ушен маркер, както и забрана за хранене с домашни кухненски отпадъци. Помещението да бъде снабдено с вода и санитарна инспекция.
Презентацията, която бе направена днес е качена на сайта на Областна администрация в услуга на хората.

На базата на така утвърдения списък, собствениците могат да подадат заявления за обезщетения в кметството по образец, в който всеки собственик декларира, че е извършил доброволно клане на прасета за угояване в личното си стопанство и е извършил почистване и дезинфекция. 
Кметовете на населени места следва за изготвят Констативен протокол за удостоверяване на извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция.

Изплащането на еднократната помощ стартира от 1 септември 2019 г. За по-голямо улеснение на собствениците на заклани прасета, представители на Областна дирекция „Безопасност на храните“-Враца ще посетят населените места за изплащане на подпомагането, за което кметът предварително обявява деня и часа.

Голям проблем се оказва несъответствието на списъците с реално съществуващите животни, които се отглеждат. „Тези, подадени до момента са много по-малко от съществуващите“ – това сподели кметът на с. Лиляче, където“ от 28 записани се оказва, че реално съществуват 90 животни, отглеждани в стопанства тип заден двор." Докато списъците от населените места не бъдат актуализирани, те няма да се утвърдят от  комисията и  съответно няма да получат обезщетения", категорична бе Малина Николова.

В хода на заседанието директорът на Държавно горско стопанство – Враца инж. Ивайло Ангелов и Сашо Каменов, директор на Регионална дирекция по горите – Берковица представиха доклади за предприетите мерки по ограничаване на болестта Африканска чума по свинете при дивата свиня в Дивечовъден участък „Дъбника“.

Поради регистриран на случай на африканска чума на диви свине в района на „Дъбника“ е заградена зоната на дивечовъдния участък. Така в този район не може да има движение на хора и животни, съобщиха от Горско стопанство. До момента няма да се приемат други рестриктивни мерки освен забрана на движението в 8 км зона на участъка.

 Проведени са и обучения на ловците от ловните дружинки.  От 29 юли до 14 август са обучени по 2-ма ловеца  от всяка дружинка  - как да регистрират, ако намерят заразени животни, какви мерки за биосигурност трябва да  предприемат и всички дейности, свързани с безопасността и забраната на  територията, ако има регистриран случай на африканска чума. Има определени изисквания, регламентирани с 2 министерски заповеди, които касаят претърсването на зоните и правилата за това, събирането на проби и предоставянето им срокове. Пробата, взета от диво прасе в с.Бели извор е отрицателна, стана ясно ще от заседанието на Областната епизоотична комисия.

На заседанието беше представен реда и условията за достъп на физически лица и пътни превозни средства в зоните с ограничен достъп. Това са 96 ха площ, като зоната е обозначена със заграждения и табели, указващи  опасността.

 Експертите съветват да остане ограничен достъпът при с. Чирен, където от фирмите „Булгартрансгаз“ и ЕСО са поискали разрешение за сондиране. Зам.-областният управител Мирослав Комитски бе категоричен, че такова разрешение ще бъде получено, само ако има извънредни обстоятелства. Забраната за влизане в заразените участъци е валидна за срок от 2 месеца, но срокът може да бъде продължен при разкриването на нови огнища на африканска чума. Всяко влизане, което е неотложно в зоната, наприм. възстановяване на електропроводи, е свързано със строги мерки за дезинфекция, коментира Комитски.