Ще остане ли символът на Враца врачански
Ще остане ли символът на Враца врачански / Дарик Враца

Община Враца подготвя иск за общинските вземания, касаещи вложените в ремонта и възстановяването на "Хижата" средства. Искът ще бъде представен на ликвидатора на БТС. Парите са били изразходени при възстановяването на сградата опожарена през 2005 г. С този акт общината се надява да запази това "

емблематично за Враца и врачани място", обяви кметът Н.Иванов. Той подчерта, че в момента Хижата не е общинска собственост и това, което е възможно да се направи за запазване на сградата в рамките на закона се прави.

Преди повече от месец стана известно, че имотите, собственост на БТС се разпродават от ликвидатор.

Кметът обясни и че другата продавана сграда - "Дом на туриста", също не е общинска собственост. "Ако има обща воля, съм готов да предложа на общинския съвет, евентуално домът да бъде закупен. Само така можем да се намесим там. Съмнявам се обаче, че ще имаме тези финансови възможности. Напомням, че общинският съвет е собственик на общинската собственост, а не кметът. Нека собствениците си носят отговорността, че са довели нещата до това кредитори да разпродават имуществото. Аз не мога да нося отговорност за тази разпродажба".