"С различни традиции - заедно на празник"

С различни традиции - заедно на празник
С различни традиции - заедно на празник

Целодневна детска градина „Детска вселена" във Враца посреща чуждестранни гости днес. Очакват се представители на Румъния, Полша, Англия, Турция и Исландия, партньори по проект „С различни традиции - заедно на празник". Проектът цели да запознае деца, родители  и учители с историческото наследство и култура на различните народи.

В програмата е предвидено и обучение по английски език и пълноценно използване на информационни технологии в образователния процес. Очаква се в края на проекта да се издаде книга "Моята баба разказва".

Координатор по проекта е ЦДГ "Детска вселена" с директор Клавдия Костова. Проектът е по Програма на Европейската комисия "Учене през целия живот", програма "Коменски".