/ / iStock/Getty Images
Мерките, които всеки може да приложи, трябва да бъдат ориентирани към предпазване от ухапване от комари
РЗИ-Монтана с указания за предпазване от Западнонилска треска, след като бе констатиран първи случай на заразена жена, съобщават от здравната инспекция.

Голямата опасност за това лято у нас: Западнонилската треска

Западнонилската треска е вирусна зоонозна инфекция с природноогнищен характер и трансмисивен механизъм на предаване - чрез ухапване от комари.

Първи случай на Западнонилска треска в България

Разграничават се две генетично различни подгрупи щамове на вируса:


 - вирусите от първа подгрупа са по-разпространени и се срещат в Африка, Близкия Изток, Европа и Северна Америка и са причинители на големи епидемии вирусите от втората подгрупа, циркулиращи в Африка, са внесени напоследък в Европа (Унгария, Румъния, Гърция).

Проф. Кантарджиев: Най-уязвимите от западнонилската треска са хора над 60 години

Резервоарите на вируса в природата са диви птици и животни.
Хората се заразяват основно при ухапване от комар (предимно комари Culex), но е възможно възникване на инфекция и при органна трансплантация и чрез преливане на кръв.

Инкубационният период на заболяването варира между 3 и 14 дни. Западнонилската треска обикновено протича леко, или умерено тежко, с грипоподобни симптоми - температура, главоболие, отпадналост, възможна е и появата на макулопапулозен обрив, лимфоаденопатия, както и на гастроинтестинални смущения. При голяма част от заразените инфекцията може да протече безсимптомно.

По-тежки неврологични форми на болестта като енцефалит, менингоенцефалит или менингит са редки, предимно при хора в напреднала възраст Лечението на заболяването не е специфично, провежда се симптоматична терапия.

6-годишно дете е било лекувано в Русе от западнонилска треска

Диагнозата на Западнонилска треска се поставя по епидемиологични и клинични данни („вероятен“ случай), както и лабораторно - чрез доказване на специфични антитела в периферната кръв („вероятен“ случай) или чрез вирусна изолация, молекулярни тестове и доказване на антитела в ликвора („потвърден“ случай).

Треска „Западен Нил“ е сезонно заболяване. Разпространението му зависи от биологичните особености на живия преносител - комара. За Европа, времето, през което най-често се регистрират случаи е от юли до октомври, с пик през август - септември. През последните години първите случаи на заболяването се съобщават още през месец май, а регистриране на случаи се среща и до месец декември.

Няма ваксина срещу вируса на Западнонилската треска. Най-важните превантивни мерки са насочени към максимално ограничаване на разпространението на комарите в населените места чрез провеждане на дезинсекционни мероприятия и постоянен контрол върху тяхната ефективност.

Проф. Кантарджиев: Българинът няма имунитет срещу западнонилска треска

Мерките, които всеки може да приложи, трябва да бъдат ориентирани към предпазване от ухапване от комари. Много комари са най-активни при изгрев и здрач. Хората трябва да използват репеленти, както и да са с покрити части на тялото, когато са навън (дълги ръкави и крачоли на панталони).

Замрежването на врати и прозорци на домовете, както и използването на уреди и препарати за домашна дезинсекция също е добра превантивна мярка.Важно е да се намалят местата със застояла вода навън, тъй като тя е среда за размножаване на комарите - да не се оставят непокрити съдове с вода през летния сезон, достъпна за комарите; вода, която не е покрита да се подменя (басейни, шадравани); да не се разхвърлят безразборно съдове, в които може да се задържа дъждовна вода, в която се развиват ларви на комари; малки водоеми (локви, разливи край чешми), ако нямат стопанско значение - да се премахват чрез отточване или за засипване..

Растенията, които ще ви помагат да се отървете от комарите (ВИДЕО)

Във връзка с указания на НЦЗПБ за навременното организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната, настъпващия сезон и очаквано повишаване численността на гризачи, кърлежи и насекоми преносители на редица заразни заболявания при хората-Лаймска борелиоза ,Марсилска треска, Туларемия, хеморагични трески и други, и на основание Методично указание №4/02.12.2003г. за борба с иксодовите кърлежи;Наредба №1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация е издадено предписание за провеждане задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на 11 общини в област Монтана.