Промени в ръководството на болницата в Монтана
Промени в ръководството на болницата в Монтана / МБАЛ - Монтана

Промени в състава на управителното тяло на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана бяха гласувани днес. Това стана по време на извънредно общо събрание на акционерите в областната болница с единствена точка за промяна в състава на Съвета на директорите. Промяната се налага поради изтичането на тригодишния му мандат.

Общото събрание на акционерите освободи председателя Даниела Владова, досегашен представител на принципала, в лицето на Министерството на здравеопазването, което има мажоритарния дял от капитала на дружеството.

Новият председател на тричленния директорски борд на болницата е Светлана Йорданова, която е секретар на Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет. По закон, като държавен служител тя ще работи без възнаграждение начело на Съвета на директорите на монтанската болница.

Новият член на съвета е хирургът д-р Красимир Каменов от МБАЛ-Монтана, който встъпва на мястото на Валя Цветкова.
За изпълнителен директор на МБАЛ-Монтана е преизбран досегашният директор д-р Тони Тодоров.