/ Дарик - Враца
Общо 2 596 000 лева от забавени заплати са били изплатени след намесата на Инспекцията по труда във Враца през 2018 г. Това отчете днес директорът на институцията в града Румен Младенов. Двама са работодателите, които са забавяли заплати - фирма “Вратица” и МБАЛ “Христо Ботев”-Враца.

1200 искат да работят в нов магазин във Враца

Изплатените пари са 99.6 % от забавените заплати за региона за този период. През изминалата година няма други работодатели, които да са изплащали трудовите възнаграждения със закъснение.
 
През 2018 г. експерти от Инспекцията по труда във Враца са направили проверки в общо 959 предприятия, които са предимно микро, малки и средни. В тях работят над 30 000 души. Установени са над 5 000 различни по вид нарушения на законодателството.

По-голямата част - 1631 са свързани с оформянето на документацията за безопасни и здравословни условия на труд. Над 700 са нарушенията, които са пряко свързани с безопасността при работа с машини или предоставянето на работно облекло и защитни средства, необходими при работа.

Установени са 29 случая на работа без трудови договори за цялата година. Издадените наказателни постановления за нарушенията са на стойност 214 000 лева. За годината има един смъртен случай, станал при трудова злополука.