Отвориха ценовите оферти за парка в „Дъбника” и „Хижата”
Отвориха ценовите оферти за парка в „Дъбника” и „Хижата” / Дарик - Враца

Ценовите оферти за два обекта по проекта „Враца – привлекателно място за живеене” бяха отворени днес. В заседанието на комисията с председател зам.-кмета инж. Николай Йорданов бе разгледана офертата за изграждането на обществена зелена площ в жк „Дъбника”. От общо петте участника до отваряне на ценовата оферта бе допуснат само един – ДЗЗД „Консорциум Ситипарк” – Враца. Техническите показатели на офертата бяха оценени с 10 точки. Предложената цена за обекта е 2 429 659 лв. без ДДС.

 

Втората комисия, с председател зам.-кмета инж. Красимира Георгиева, разгледа оферта за рехабилитация и обновяване на обществен парк „Хижата”. От четирите участници до отваряне на ценовата оферта отново бе допусната само една фирма – същият врачански консорциум. Комисията обяви, че техническите показатели на офертата са оценени с 10 точки. При отварянето на офертата на ДЗЗД „Консорциум Ситипарк” стана ясно, че предложената цена е 998 970 лв. без ДДС. За работата на комисиите ще бъдат изготвени протоколи, след което възложителят – кметът на общината - ще вземе решения и те ще бъдат изпратени на участниците.