Обучават младежи да мислят креативно

Обучават младежи да мислят креативно
Обучават младежи да мислят креативно

Пътуващо обучение по креативност „Намери твореца в себе си!", организирано от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи" се състоя във Враца. В обучението се включиха младежи от 13 организации  от Враца и региона.

Целта е да се повиши иновативността на предлаганите за финансиране проекти по програма „Младежта в действие", да се изградят и затвърдят познания на младите хора за начините на нестандартно мислене, тяхното приложение и как това би довело до по-успешното ориентиране и активно участие в процесите на гражданското общество - социална интеграция и активно включване в обществено значими каузи.  

Интересът на младежите беше провокиран от нестандартния подход, използван от инструкторите за предизвикване на тяхното творческо мислене. Участниците бяха стимулирани да развият асоциативното си мислене чрез метода на Де Боно - свързан с използването на различните цветове, включиха се и в изграждането на диаграма „Рибена кост". Иван Димитров - един от експертите от агенцията, провокира участниците към нестандартно мислене чрез Метода Скампер. Той се реализира чрез създаване на контролен списък, който помага да се измислят промени на съществуващ продукт, за да се създаде нов.

Обучението се изпълнява по проект на НЦЕМПИ от екип на агенцията за връзки с медиите, европейски проекти и организиране на събития и обучения „Медиа Спот".  Проектът се провежда в тематичната рамка на обявената от Европейския парламент и Съвета на Европа „Европейска година на творчеството и иновациите".