Обсъжда се създаването на защитена зона от НАТУРА 2000 Златия
Обсъжда се създаването на защитена зона от НАТУРА 2000 Златия / netinfo

Започват обществените обсъждания на проекта за защитена зона от НАТУРА 2000 ”Златия”. Тя се обявява по директивата за опазване на дивите птици.

Защитената зона е разположена в землищата на 15 населени места от областите Враца и Монтана по поречието на река Дунав. Проектът на заповедта за защитена зона е публично огласен и всеки може да се запознае с него, уточниха от Екоинспекцията във Враца. В едномесечен срок заинтересованите могат да подадат мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно посочените в проекта забрани и ограничени дейности.