Информационна табела
Информационна табела / Община Мездра
В понеделник 22 юли, от 11.00 ч. ще бъде даден старт на обновяването на три улици в Мездра, съобщиха от администрацията. Дейностите са възможни благодарение на спечелен проект по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Първата копка ще бъде направена на ул. „Димитър Благоев“  - до паметника на Васил Левски в Мездра.