Хайтов представи мотивите на „Народен съюз“ за промени в Изборния кодекс
Хайтов представи мотивите на „Народен съюз“ за промени в Изборния кодекс / Личен архив

Заместник-председателят на 43-ото НС и депутат от Народен съюз Явор Хайтов заяви, че създаването на пълноценен избирателен район за избирателите извън страната решава серия от проблеми на сегашната изборна система, сред които на първо място спазването на конституционния принцип за равно избирателно право на избирателите извън страната, но и сериозните изкривявания на пропорционалността на вота в районите вътре в страната. Обособяването на избирателен район чужбина ще повиши мотивацията за гласуване на българските граждани извън страната и по този начин ще увеличи общата избирателна активност.  Врачанският депутат представи на днешното заседание (17 юни) на парламента мотивите на „Народен съюз“ за внесените от партията промени в ИК.

 

Предложени са изменения в Раздел III, който засяга избирателните секции извън страната. Премахнати са промените, с които бяха заличени секциите извън дипломатическите и консулските представителства с мотива за ниската избирателна активност зад граница. Секциите, в които гласуват малко хора – до 50 избиратели, са процентно много повече в страната, отколкото зад граница. И обратно, докато секциите в страната, в които гласуват много голям брой избиратели – над 500, са само 4% от всички, то зад граница те са почти една четвърт (24%). Важен елемент е възможността за откриване на автоматични секции зад граница в зависимост от предходната избирателна активност, което доближава режима на гласуване  в чужбина до този в страната. Автоматичните секции със своята предвидимост ще улеснят своевременната подготовка от страна на държавата на изборите зад граница, подчерта Хайтов.

На следващо място предложенията са свързани с необходимостта от по-добра регулация на производството по обжалване на решенията на Централната избирателна комисия.  С предложената редакция се създава по-добра нормативна основа и възможност за обжалване на важните и значими решения на ЦИК в изборния процес.

Останалите предложения, които изтъкна депутатът от „Народен съюз“ са свързани с регулация на специалните състави при отделните видове избори за обжалваемост на решенията на ЦИК пред Върховния административен съд, като изрично се предвижда обжалване на тези решения.

Хайтов предложи още обявяването на кандидатите за президент и вицепрезидент от страна на партиите, коалициите и инициативните комитети да се прави не по-късно от 60 дни преди изборния ден. С промяната се цели предоставяне на възможност на българските граждани за по-информиран избор по отношение на техния кандидат за държавен глава, за да може българските граждани да изберат един достоен и авторитетен български президент, аргументира предложението си Хайтов.

Хайтов категорично заяви от трибуната на НС, че кметовете на кметства в малките населени места също трябва да се избират така, както столичани, така както представители на големите общини избират свои кметове. „Затова ние от Народен съюз считаме, че е крайно неправилно кметове на кметства под 400 жители да бъдат назначаеми. Лишаването на хората от малките населени места от право на избор е крайно погрешно. Както и не бива да смесваме правото на избор на хората в малките населени места и българите в чужбина". Хайтов предложи да се намали броя на населението за създаване на кметство от  400 души на 250 избиратели.