Четири пъти увеличение на данъчните престъпления във врачанско
Четири пъти увеличение на данъчните престъпления във врачанско / ОД на МВР Враца

200 % увеличение на престъпленията против данъчната система и 57 % ръст на тези с акцизни стоки отчитат от ОД на МВР Враца за миналата година. Според направения анализ резултатът е в следствие на изпълнението на приоритетните задачи на МВР по противодействието на точно тези видове престъпления.

През 2013 година по линия „Данъчна администрация” са приключени 11 предварителни проверки с мнение за образуване на досъдебни производства с общо установени щети за 3 823 254 лева. При три от тях са конкретни данни за извършени ДДС – измами. Две от проверките са били с данни за извършени престъпления по отношение отчитането на дневните обороти на данъчно-задължените лица. За сравнение - през 2012 година подобни престъпления няма регистрирани.

По отношение на документните престъпления обаче се отчита лек спад. Въпреки това те си остават най-изразения елемент от структурата на икономическата престъпност в областта през 2013 година, сочи още анализът на полицията. Причината - чрез съставянето и/или сдобиването с различни видове фалшификати на официални или частни документи по лесен и бърз начин се получават незаконни облаги (парични средства, имоти, кредити, средства от еврофондове и др.) или неправомерно се ползват права (за работа, за правоуправление на МПС, за социални помощи и придобивки, за пенсиониране и др.).

Характерен случай е източването на 120 000 лева от РЗОК-Враца чрез фалшиви фактури, съставени в две аптеки на територията на общ. Б. Слатина. През годината е пресечена и дейността на две лица от Враца, организирали схема за изготвяне и използване на фалшиви свидетелства за регистрация на МПС със завишена максимална маса, с цел избягване на санкции при превоз на товари зад граница.

Пресечена е и дейността на лице от Враца, изготвящо различни по вид официални документи с невярно съдържание (удостоверения за платен данък, за регистрация и пререгистрация на МПС и други), ползвани от трети лица за избягване плащането на дължими от тях суми към бюджета. Прекратена е незаконната дейност на лекар от РЗИ-Враца, който в съучастие с бивш служител на инспекцията, прилагали успешна схема за изготвяне на фалшиви медицински документи (здравни книжки) срещу съответното заплащане.