„Бъдете активни, за да бъде Дунав жив”.
„Бъдете активни, за да бъде Дунав жив”. / Дарик Враца

Дунавските общини от Северозападна България ще се включат в ежегодния празник на река Дунав. Всяка една предвижда собствена програма, свързана с Деня на реката - 29 юни.

Във Видин в програмата са включили засаждане на дървета по брега на реката, събиране на хартия с цел почистване на брега и информационна кампания за празника. В Лом също предвиждат почистване на брега и информационна кампания, както и посрещане на „Дунавски сал - Лом".

По-различни са програмите в Козлодуй и Оряхово. В самия ден на река Дунав - 29 юни, в Козлодуй ще се проведе състезание по риболов, конкурс за детско приложно творчество от природни материали на тема „Река Дунав е жива", викторина за реката и рисунки на асфалт.

Денят на река Дунав ще бъде отбелязан днес в Оряхово. Предвижда се рисуване върху асфалт, поставяне на къщички за птици и информационна кампания за реката.

Мотото на тазгодишната кампания е „Бъдете активни, за да бъде Дунав жив”. Денят на Дунав е израз на посланията за една по-чиста река и е резултат от международното партньорство на страните от Дунавския басейн. Отбелязва се с изложби, различни форуми, срещи и образователни дейности навсякъде по дунавските брегове.

 

Река Дунав е втората по големина в Европа. Заедно с притоците си образува една от най – важните речни системи на Стария континент. Дунав се отличава с голямо разнообразие на екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове.