Заради ниски температури спряха учебните занятия в Старопрестолната гимназия по икономика във В.Търново

Заради ниски температури спряха учебните занятия в Старопрестолната гимназия по икономика във В.Търново
Заради ниски температури спряха учебните занятия в Старопрестолната гимназия по икономика във В.Търново / DarikNews.bg, архив

Заради ниски температури в класните стаи с издадена от РЗИ заповед за временно спиране на учебните занятия от 8 часа на 12 януари е прекратен учебният процес в Старопрестолната гимназия по икономика във Велико Търново. Измерените температури варират от 14,9° С до 16,6° С. По тази причина здравните инспектори спряха учебния процес  до осигуряване на оптимален температурен режим в сградата на училището, съобщиха от РЗИ - Велико Търново.

От 11.01.2017 г. във всички училища на територията на област Велико Търново са възстановени учебните занятия.

18 проверки са извършили  служители на РЗИ – Велико Търново. При тях с измервания на параметрите на микроклимата са обхванати всички училища в град Велико Търново.

Резултатите от проверките показват, че измерените температури в класните стаи отговарят на нормата – от 19° С до 25° С за зимния сезон, съгласно чл. 87 на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата на МРРБ (обн. ДВ, бр. 5/2016 г.).

Освен в Старопрестолната гимназия по икономика, отклонения в необходимите температурни норми са измерени в още три училища. В единични класни стаи на Спортно училище са измерени температури до 17,6° С, за което е издадено предписание на РЗИ – Велико Търново за осигуряване на оптимален температурен режим в училището. В 3 класни стаи на ОУ "П. Р. Славейков“ измерената температура варира от 16,1° С до 16,8° С, за което е издадено предписание на РЗИ – Велико Търново за осигуряване на оптимален температурен режим в училището. В някои класни стаи и специализирани кабинети в ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон”  измерените температури са под нормата – 16,7° С. При добра организация от страна на ръководството на училището е възможно провеждането на учебни занятия в наличните свободни класни стаи, в които се поддържа необходимата температура, съобщиха още от РЗИ.

Събрана е информация от общинските администрации в 10-те общини на област Велико Търново относно температурния режим в учебните заведения. РЗИ – Велико Търново ще продължи да извършва проверки в детските градини и училища на територията и на останалите общини в областта за спазване на нормативните изисквания, в това число и по осигуряването на оптимален температурен режим.

При установяване на нарушения ще бъдат предприети съответни административнонаказателни мерки.