Замърсена вода пият в 15 малки населени места във Великотърновска област. Това показват данните от доклад за мониторинга на питейната вода в региона, изготвен от Регионалната здравна инспекция.

От там уточняват, че документът е за последното тримесечие на 2021 година. Взети са общо 32 проби на питейна вода от централни водоизточници.

Започва мащабен ВиК ремонт в центъра на Велико Търново

При една от тях - 3,12% е установено несъответствие по микробиологични показатели, а при 14 - 42,75% има отклонения в химичния състав. Във водата в тръмбешкото село Стефан Стамболово са открити Ешерихия коли и Ентерококи Взетата контролна проба е стандартна.

Относно проблемите с химичните показатели е установено, че проблеми има в Александрово - магнезий, Стрелец, Паисий, Нова Върбовка и Сухиндол - калий, Недан, Сломер, Ореш, Лозен, Стрелец, Вързулица, Ст. Стамболово, Страхилово, Алеково, Александрово, Козловец, Сухиндол - нитрати.

В посочения период е осъществен контрол и над две ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Пробите са стандартни по микробиологични и химични показатели.

Освен това, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта е издадено едно предписание до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за село Българско Сливово, отговаряща по физикохимични показатели показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Няма издадени актове и заповеди. 
Агенция "Фокус"