Закриват дома за възрастни с умствена изостаналост в Присово
Закриват дома за възрастни с умствена изостаналост в Присово / Дарик Велико Търново

Домът за възрастни с умствена изостаналост в село Присово ще бъде закрит до края на годината, реши общинската комисия по здравеопазване и социални дейности. Тази мярка е част от националната стратегия за деинституционализация на възрастните хора с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция и плана за поетапно закриване на институцията до края на 2011 година на Агенцията за социално подпомагане.

Във връзка със закриването на дома се налага да бъде намален неговия капацитет от 55 на 35 души. Предложението ще бъде гласувано на първата общинска сесия, която ще се проведе в четвъртък.

В момента в Дома за възрастни с умствена изостаналост в Присово са настанени 32 души. Те ще бъдат изведени от него поетапно и ще бъдат настанени в специализирани институции за социални услуги и защитени жилища на територията на Велико Търново и страната.