Свищовският местен парламент заседава извънредно днес
Свищовският местен парламент заседава извънредно днес / netinfo
Решението си от 6 декември тази година за предизвикване на извънпланова ревизия в Многопрофилната болница за активно лечение в Свищов и смяна на административното и ръководство ще преразгледа на извънредно заседание Общинския съвет в крайдунавския град. Решението бе спряно с нарочна заповед от кмета Станислав Благов на 10 декември.
Градоначалникът връща и други две решения на местния парламент, с които в началото на декември общинарите гласуваха преобразуване на общинските дружества “В и К” и “Общински пазари” от ЕАД в ЕООД. Тези решения също са включени в днешнат сесия, но само за допълване.
Съветниците ще гласуват още структурата и числеността на Общинската администрация, утвърждаване на график за редовните и тържествените си заседания и приемане на отчет от Общинската администрация.