/ пресцентър
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира обществени поръчки за избор на изпълнители на проектиране, строителството и за надзор на нов жп надлeз при км 106+569 на път I-5 Велико Търново-Дебелец. Индикативната му стойност е над половин милион лева, а средствата са от бюджета на агенцията.

Съществуващото съоръжение, с дължина 30,6 м, е на входа на Велико Търново, идвайки от Габрово и премоства жп линията Русе-Стара Загора. Въведено е в експлоатация през 1958 г. Новият мост ще бъде изграден на мястото на съществуващия и ще бъде с по една лента за движение в посока. Освен съоръжението ще бъдат реконструирани и участъците от двете му страни до свързването им със съществуващия път.

Прогнозната стойност на обществената поръчка за проектиране и изграждане на жп надлеза е 561 950 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 250 дни, от които 70 дни са за изготвяне на техническия проект, а 180 календарни дни за строително-монтажните работи. Кандидатите могат да подават оферти си до 17.30 часа, на 1 октомври.

Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор е 15 000 лв. без ДДС. Офертите се подават до 17.30 часа, на 27 септември.