/ iStock/Getty Images
Предстои ремонт на тунелите „Велчова завера“ и „Боруна“ на път Е-85 на входа на Велико Търново. Това става ясно от писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народен представител за състоянието на съоръженията и входа от северната част по ул. „Опълченска“.

Министърът информира, че за целта със заповед от 12 януари, Агенция „Пътна инфраструктура“, е упълномощила директора на Областно пътно управление-Велико Търново да изготви и представи за утвърждаване задание за изготвяне на технически проект за ремонт на двата тунела и на мостово съоръжение над р. Янтра, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Готов е новият участък от пътя между Велико Търново и Шемшево

Директорът на ОПУ-Велико Търново трябва да предприеме и необходимите действия за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител на проектирането и за изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изискания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за проекта. Поръчките ще бъдат обезпечени финансово от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Служителите на Областното пътно управление следят състоянието на тунелите ежедневно, посочва още министърът. При установяване на нередности незабавно се прилага обрушване на нестабилни части от облицовката и ледени висулки през зимата, въвеждане на ограничения на скоростта и изпреварването в тунелите и подходите към тях.

Постоянно се поддържа вертикалната сигнализация, извършва се почистване на настилката и се обновява хоризонталната маркировка. Редовно се премахва растителността на входовете на съоръженията.

"През 2017 г. беше извършен ремонт на настилката с гореща асфалтова смес в отсечка с дължина почти 2 км от третокласния републикански път Горна Оряховица-Велико Търново, съвпадащ с улица „Опълченска“ на територията на Велико Търново.

Така експлоатационното ѝ състояние се подобри значително", напомня министър Аврамова. "За трайно стабилизиране на участъка е необходимо изпълнението на цялостен ремонт. Прогнозната стойност на необходимите средства е около 1,5 млн. лв.

Агенция „Пътна инфраструктура“ търси възможности за осигуряване на финансов ресурс", допълва тя.