Работим с французи за ефективна и прозрачна администрация
Работим с французи за ефективна и прозрачна администрация / netinfo
Проект за ефективна и прозрачна администрация разработва Областна администрация. По туининг проекта по програма ФАР се е провел семинар за създаване на по- ефективна администрация в сътрудничество с Франция.

В семинара са участвали представителите на пет области– Русе, Разград, Силистра, Ловеч и Габрово. Минималният праг за кандидатстване по проекта е 500 000 лв., а продължителността му е 12 месеца. Предстои изготвянето на конкретни предложения, които трябва да бъдат изпратени в Министерството на държавната администрация и административната реформа до 30 юли тази година.