/ netinfo
"Таксите за парични преводи в евро от и към България ще намалеят драстично. В момента те са най-високите в целия ЕС, но с регламента, по който съм докладчик за Европейския парламент, ще ограничим банките да използват такси за преводи в евро, равни на тези за вътрешните преводи в лева, например“, заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел, която представи доклада си в комисията по парични и икономически въпроси на Европарламента на 29 август 2018 г.

Британски студенти избраха Велико Търново за учебния си стаж

“В момента в Европа има две категории потребители на платежни услуги - тези в Еврозоната, за които преводите в евро са много ниски или нулеви, и тези в страните извън Еврозоната, които плащат доста високи такси.

Според изследване на Делойт, банките в България поддържат най-високите такси в ЕС за получен превод в евро - между 30 и 60 лева за превод от 10 евро. С предложенията в моя доклад ще допринесем за еднакво третиране на всички европейски граждани и бизнеси, което ще доведе до почти 1 милиард евро спестявания на европейците на година,“ допълни Ева Майдел, която има информационен офис във Велико Търново и подкрепя редица инициативи в региона.   

Ева Майдел покани в Брюксел победителите от конкурса за есе на Юридическия факултет към ВТУ

Българският евродепутат предлага и засилване на прозрачността при плащане с карта или теглене на пари от банкомат в чужбина. Потребителите да имат повече информация при какъв курс се обменят парите им и да имат право на избор, ако има различни възможности за превалутиране.

Докладът на българския евродепутат беше приет положително от повечето останали политически групи в Европарламента. Предстоят преговори по поправки на други евродепутати и гласуване на финалния текст от Европейския парламент през ноември. Очаква се регламентът да влезе в сила през първата половина на 2019 г.