Преизбраха Десислава Чалъкова за председател на Районния съд във В. Търново
Преизбраха Десислава Чалъкова за председател на Районния съд във В. Търново / DarikNews.bg, архив

На днешното си заседание с 17 гласа „за”, 1 ”против” и 2 „въздържал се” Висшият съдебен съвет избра Десислава Чалъкова за председател на Районния съд във Велико Търново. Това е втори мандат за съдия Чалъкова на този пост. Съдия Десислава Чалъкова има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Работила е последователно като съдия в Районен съд - Горна Оряховица и Районен съд - Велико Търново, заемала е ръководните длъжности на зам. административен ръководител и административен ръководител на Районен съд - Велико Търново.

Като председател на съда е създала отлична организация в работа на съдиите по администрирането на делата и приключването им в законоустановените срокове.
През 2013 г. Районен съд – Велико Търново участва като съд-модел в изпълнението на проект „Правосъдие – приятел на детето”, който се осъществява от фондация Международна социална служба България” и фондация „Детски правен център България”.

В концепцията си съдия Десислава Чалъкова залага на постижения в областта на ефективното управление на човешките ресурси, адекватно планиране и осъществяване на административно-ръководната дейност на съда, повишаване имиджа на институцията, предприемане на комплексен състав от мерки за гарантиране на по-качествено правораздаване чрез бързина, срочност и качество на делата, осъществяване на съвместни проекти с неправителствени организации, толериране и стимулиране участието на магистратите и на съдебните служители в различни форми на обучение.

Кандидатурата на съдия Десислава Чалъкова за поста е подкрепена от „Център за медиация” – Велико Търново във връзка с проявената от нея „активна гражданска позиция и изключителен професионализъм”. В изказванията си в подкрепа на нейната кандидатура членовете на ВСС отбелязаха, че съдия Чалъкова е доказан професионалист, опитен административен ръководител и се ползва с авторитета и уважението на своите колеги и съдебните служители от Районния съд – Велико Търново.