Община Павликени подписа договор за консервационните работи на Античния керамичен център

Община Павликени подписа договор за консервационните работи на Античния керамичен център
Община Павликени подписа договор за консервационните работи на Античния керамичен център / снимка: Пресцентър- Община Павликени

Договор за инженеринг - проектиране, строително-ремонтни работи, консервация и реставрация на Античния керамичен център подписаха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов и Момчил Борисов. Управляваното от него ДЗЗД „Антика“ спечели обществената поръчка за изпълнение на строителните  дейности по проекта на Общината.

Общата стойност на договора за строителството е 942 хил.лв. Проектирането трябва да е готово в следващите 40 дни. След като минат съгласувателните процедури в НИНК, строителните дейности трябва да бъдат изпълнени за период от 5 месеца.

Реставрацията на античните останки е част от дейностите по проекта  „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация” от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерството на културата – програмен оператор по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.

Проектът ще подпомогне процеса на реставрация и консервация на Античния керамичен център и превръщането му в интерактивен музей на открито на римската антична керамика.

Целта на проекта е реставриране и обновяване на сгради от културното наследство на павликенския район, ревитализиране на изложбени пространства и платформи чрез интерактивни технологии и предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на открито.

Дейностите по проекта обхващат кoнсервационно укрепване на стени при пещите и укрепване на пет от пещите за строителна и битова керамика. Античният кладенец ще бъде реконструиран по автентични данни, така ще бъде възстановена и подовата конструкция на античния склад за зърно. Покривът на античната баня, където е запазено и подовото отопление, т.нар. хипокауст, ще бъде подменен. Частична реконструкция е планирана и за портиците.

Предвидени са още дейности по облагородяване на пространството на Античния център, въвеждането на тур-гайд система и рекламирането на обекта.