/ netinfo
Община Елена и Постоянната комисия „Образование, култура и вероизповедания” към Общинския съвет в града обявяват конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2018 г. 

По регламент се подпомагат проекти, свързани със създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата; образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата; научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в областта на изкуството и културата; възстановки, спектакли, концерти, филми и др., свързани със значими исторически събития, включени в културния календар на община Елена; представяне възможностите на град Елена като културно средище; стимулиране на любителското изкуство.

Кандидатите подават проектни предложения във времето от днес до 31 август 2018 г. включително, като предложенията трябва да съдържат също цели на проекта, очаквани резултати, възможности за реализация - ресурси (финансови и кадрови, привлечени партньори, други източници за финансиране), бюджет на проекта, включващ не по-малко от 10% собствено финансиране, размер на очакваната подкрепа от Община Елена.

Средства в размер на 25%  от общата отпусната сума ще бъдат предоставени за първи издания на автори в младежка възраст  /14 – 29-годишни/. Сред приоритетите на организаторите са и проектни предложения, посветени на актуална за настоящата година тематика, както и наличието на по-голяма степен на завършеност и по-висок процент на самоучастие.

Заявленията за финансиране се подават до Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания” към Общински съвет Елена. Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица и организации. Нямат право да кандидатстват лица и организации, които имат просрочени задължения към Община Елена, произтичащи от неплатени данъци, наеми, консумативи или други, освен ако същите не са разсрочени от компетентния орган и се издължават в съответствие с погасителния план.

Резултатите от провеждане на конкурса ще бъдат обявени от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания към Общински съвет - Елена  не по-късно от 14.09.2018 г. на сайта на Община Елена.