14-ти сме по средна работна заплата в страната
14-ти сме по средна работна заплата в страната / снимка: sxc.hu

Област В. Търново е на 14-то място в страната по заплащане, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Средната месечна работна заплата в региона се е увеличила с 4,4% през второто тримесечие на 2013-а, спрямо периода 1 януари-31 март т.г.

Размерът й достига до 612 лева, което обаче е със 187 лева по-малко от средното равнище за страната. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е регистрирано в отрасъл „Строителство” - с 19,9% и „Селско, горско и рибно стопанство” - с 14,1%.

По икономически дейности най-високо средномесечно трудово възнаграждение през периода в областта са получили наетите лица във „Финансова и застрахователни дейности” - 1032 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 975 лева, „Държавно управление” - 868 лева. Най-ниско платени са били наетите в „Административни и спомагателни дейности” - 359 лева, „Хотелиерство и ресторантьорство” - 386 лева.