/ / Gulliver/Getty Images
Мобилни групи от адвокати и ромски медиатори предоставят първична правна помощ на социално хора във Варна.

Най-често това са живеещи под прага на бедност, като фокусът е защита на жертви от домашно насилие и насилие по полов признак.

Адвокатите дават конкретна правна информация за начина, по който гражданите могат да защитят правата си, включително и чрез завеждане на дела.

Екипите провеждат срещи както в помещения на центровете на адвокатските колегии, така и на място в ромските квартали и отдалечените населени места, сътрудничат си с общините, социалните служби, съда, прокуратурата и местните структури на МВР.

Мобилните адвокатски екипи са сформирани по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

На посещение в мобилните пунктове ще бъдат служебният заместник-министър на правосъдието Иван Демерджиев, председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева и заместник-омбудсманът на Република България Елена Чернева.
 
Информационна агенция Фокус