/ iStock/Getty Images
Варненски училища ще разкрият през новата учебна година специалности, свързани с изкуствения интелект, каза пред БТА началникът на Регионалното управление на образованието в крайморския град д-р Ирена Радева.

Тя уточни, че предложението за план-приема за 2022/2023 година след пети и след седми клас е прието от Областния съвет по заетостта и предстои да бъде защитено пред комисия в Министерството на образованието и науката през следващия месец.

Предвидено е през следващата учебна година в региона да бъдат разкрити 169 гимназиални паралелки, от които 109 професионални, уточни Радева. 

Девет от учебните заведения планират въвеждането на 10 нови специалности. По-голямата част от тях са свързани с програмирането на изкуствен интелект и с роботи, охранителна техника и системи за сигурност.  В региона ще бъдат разкрити паралелки, в които гимназистите ще изучават тънкостите на интернет търговията, както и професията на социалния асистент.

Акцентът в план-приема за следващата учебна година пада върху професионалното образование, математическите и природните науки, допълни Радева. По думите й, целта е да бъдат обучавани кадри с висока добавена стойност на труда по специалности, които ще бъдат активно търсени на пазара през следващите години.
 
БТА