Варненци искат спасение за изоставените сгради – паметници на културата
Варненци искат спасение за изоставените сгради – паметници на културата / netinfo

Три обединения на граждани с историческо съзнание събират усилията си в акцията „Застрашена сграда = застрашена памет”. Това са Варненското историко-архитектурно дружество (ВИАД) и Фейсбук групите „Стара Варна” с 3657 участници и „Подкрепи застрашени от унищожаване недвижими паметници” с 334 участници. Те започват да проучват чия е собствеността на изоставените паметници на културата в морския град, които според новата терминология на Закона за културното наследство се наричат безлично ”недвижими културни ценности”. Акцията им започва от най-знаковата рушаща се сграда – разположената на ул. Преслав 24 сграда на Софийската банка, проектирана през 1922 г. от арх. Дабко Дабков.

Тази сутрин активисти на Фейсбук групата „Подкрепи застрашени от унищожаване недвижими паметници” поставиха на телената мрежа на тротоара пред сградата транспарант с призив: „Сградата е оставена да се руши и скоро ще изчезне!
Нарушавайки закона, собственикът ограбва и унищожава нашата памет!
Да спасим тази сграда!” Групите призовават варненци да окажат обществен натиск върху собствениците и институциите, за да спасят не само сградите, а и паметта на един достоен в миналото град.

„На част от обществото му омръзна да стои безучастно и да гледа как културното наследство на Варна се руши пред погледа ни – споделя Християн Облаков – секретар на ВИАД. – Започваме тази акция от сградата на Преслав 24, защото тя е на знаково място - в съседство до Областната управа, в ансамбъл от паметници на културата и от години е в окаяно състояние. Дори с тези прораснали дървета през фасадата е добила печалното прозвище Висящите градини на Семирамида.”

„Нашата цел - посочва Рени Бонева от групата „Подкрепи застрашени от унищожаване недвижими паметници”, - е да посочим от кого зависи опазването на сградите, затова ние цитираме закона, като посочваме правата и задълженията на собственици и институции.”