Търсят строителни материали в Аврен
Търсят строителни материали в Аврен / Sofia Photo agency

Фирма „Дем Мед” ЕООД ще проучва възможностите за добив на строителни материали в площта „Карас” (0,41 кв. км), разположена в землището на с. Садово, община Аврен. Разрешението за проучване на залежи от подземни богатства бе одобрено на правителствено заседание.

Срокът на разрешението е една година, като за този период фирмата ще инвестира минимум 25 150 лв. в проучвателни дейности, а стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 2515лв.