Продължава семинарът на младите психолози
Продължава семинарът на младите психолози / netinfo

Втори ден продължава семинарът на младите психолози. Поводът за срещата е проектът "Личностно развитие - път към успешна социална интеграция и професионална реализация". На срещата се обсъждат постиженията и трудностите при реализацията му.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.