Предлагат да освободят предсрочно 17 послушни затворници
Предлагат да освободят предсрочно 17 послушни затворници / www.sxc.hu

Предложения за предсрочно освобождаване на 17 затворници ще разгледа днес Варненският окръжен съд.

Според Наказателния кодекс при примерно поведение и изтърпяно фактически не по-малко от половината от наказанието може да се отсъди предсрочно освобождаване. В този случай се налага изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, но не по-малко от шест месеца.

Ако през това време освободеният извърши ново престъпление, той изтърпява и остатъка от предишното наказание.