Последен ден за плащане на местните данъци
Последен ден за плащане на местните данъци / Sofia photo agency, архив

На 31 октомври изтича законоустановеният срок за плащане на годишните задължения за данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства, припомнят от Община Варна. Днес е последният срок за внасяне на втората, последна вноска за плащане на местните данъци и такси за 2013 г.

Ако задълженията не бъдат заплатени, се начислява лихва за просрочие.

Предоставена е възможност на всички физически и юридически лица да проверят задълженията си онлайн, в официалната интернет страница на общината. За целта трябва да се знае входящият номер на декларацията за придобитото имущество.

Данъците и таксите могат да бъдат платени в брой на касите в кметство „Приморски" Изчислителния център, които са снабдени с ПОС-терминални устройства и гражданите могат да ползват кредитни и дебитни карти. Задълженията могат да се платят и на други осем каси в града, както и по банков път.