Избирателните списъци за парламентарния вот са достъпни в интернет
Избирателните списъци за парламентарния вот са достъпни в интернет / Дарик Варна, архив

Избирателните списъци за провеждане на изборите за народни представители на 5-ти октомври вече са публикувани на сайта на община Варна. Те могат да бъдат открити ТУК.

Вече е активна и електронната страница на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерството на регионалното развитие, за справки в избирателните списъци за Избори за народни представители за Народно събрание.

Чрез сайта може:

Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за народни представители за Народно събрание;
Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации;
Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации;
Да се информирате за секциите и местата на гласуване;

Активиран е служебния достъп през сайта на общинските администрации, откъдето те могат да извършват:

Служебни справки в избирателните списъци;
Обработване на постъпили искания за гласуване по настоящ адрес;
Регистриране на издадени удостоверения за гласуване на друго място.